Videnskabelig Metode

gsm Consultings særlige ekspertise ligger i det psykodynamiske og gruppedynamiske perspektiv og den særlige fremgangsmåde, den ratio- emotionelle metode. 

Omdrejningspunktet for gsms arbejde er mennesker og deres relationer til andre. 

At an/erkende samtalepartnerens opfattelse er en forudsætning og danner grundlag for det rådgivende arbejde. Det konkrete arbejde består i at fremme en vekselvirkning mellem det individuelle og gruppeperspektivet, dvs. mellem coaching og workshops.
På baggrund og baseret på den videnskabelig evidensbaserede metode motiveres deltagerne til ansvarlig handling.

Den nye virkelighed bliver skabt – ikke konstrueret - i fælleskab.