Arbejdsområder

  • Life coaching 
  • Workshops i grupper 
  • Teammøde (fra gruppe til team) som forudsætning for workshop
  • Balintgrupper http://balint.co.uk/about/the-balint-method/

  • Ledelsesudvikling 
  • Talentudvikling, ledsagelse af kommende ledere 
  • Diversity management 

Eksempel: Forbedring af det værdiskabende samarbejde mellem kvinder og mænd indenfor alle positioner i virksomheden 

gsm Consultings arbejde udfolder sig på tre rådgivningsniveauer 

Det første niveau udfolder sig i den direkte kontakt og det umiddelbare arbejde med klienten 

På andet niveau ydes virksomhedsintern og ekstern rådgivning 

På det tredje niveau deles de generaliserede erfaringer og cases med andre