CV Baggrund

Dr. Gert Schulz-Malin

Født 1950 i en dansk- tysk familie 

Afsluttet lære som værktøjsmager, socialpædagogisk studie, uddannet i klinisk psykologi og socialmedicin

Diplom i Socialpædagogik ved Kassel Universitet

Doktorafhandling om Magt i organisationer 

Lektor ved Kassel universitet. Projektmanager, Videreuddannelse i psykoanalytisk psykoterapi, 

Gruppedynamik, Transaktionsanalyse og Systemteori, 

Balintgruppe Leder af den tyske og internationale Balintforening, 

Professionel medlem af ATP, USA 

I dag

Foredragsholder og workshops i USA, Canada, Sydafrika, Østrig og Schweiz 

Over 25 års erfaring i  HR rådgivning, træning og coaching i store og mellemstore virksomheder: 

Social- og sundhedsområdet, industriel produktion, forbrugervarer, IT og reklame. 

Dr Gert Schulz Malin Consulting støtter virksomheder, organisationer, grupper og mennesker i en uddybet opfattelse af deres egne opgaver og mål. Integrationen af den ratio-emotionelle handling er vores kernekompetence og -ydelse. Denne tilgang danner grundlag for meningsdannelse, vurdering af situationen, motivation, organisationsstruktur og den handlekraft, der er afgørende for at opnå succes.