Filosofi

gsm consulting blev grundlagt i 1983 og har siden da understøttet virksomheder og institutioner med henblik på at opfatte deres medarbejdere som nøglen til både nutid og fremtid. 

Ud over de organisatoriske krav og målopfyldelse er det at fremelske de menneskelige ressourcer en afgørende succesfaktor for enhver virksomhed 

 Vi ser vores rolle som den navigatør, der bistår kaptajnen. Vi analyserer  relationer og processer indenfor virksomheden og baseret på disse erkendelser, sætter vi en produktiv dynamik i gang. For at opnå og vedligeholde denne dynamik kræves der i en vis udstrækning en vedvarende ledsagelse af personerne i organisationerne. 

Målet er at forbedre de indbyrdes relationer samt forholdet til virksomheden og dermed opnå succes for alle involverede. Vores erfaring og viden inden for menneskelig adfærd og motivation er afgørende for at fremme produktivitet, effektivitet, kreativitet og præstationsvilje.

"Mulighederne for relationsdannelse indenfor en organisation er næsten ubegrænsede, det gælder såvel det iboende positive som det forstyrende  potentiale" (Tobias Brocher, Relationer i Institutioner) .

Omdrejningspunktet for vores arbejde er derfor de enkelte mennesker og deres indbyrdes relationer i en given sammenhæng. 

Den potentielle klient fornemmer et konstant underliggende behov og påtager sig ansvaret for at hente støtte udefra.